ענף התשתיות

אוריה דור – מנהל הענף
בן דיוויס – תשתיות
מיכל כהן – תשתיות
עקיבא יוגב – בניין
אבישי טל – מים 
אריה קונסקר – מים
פנחס שלישמן – מים
ירון נהרי – חשמל