חדשות מהארץ ומהעולם
שינויים בהסדרי תנועה
הדרך לבית העלמין בוטלה מכיוון שהיא על התוואי של השכונה החדשה שהתחילה להיבנות לפני זמן קצר, ישנה דרך חלופית חדשה דרומית לבית האימון.
חיוב בגין היטלי סלילה וביוב - בנייה פרטית
לכלל הציבור שלום רב, לאורך השנים נבנו בקיבוץ, הן ע"י חברים והן ע"י בנים ותושבים תוספות בנייה רבות )סגירת מרפסות, פרגולות, גגונים, תוספות בניה ועוד(. בשנת 2016 ביצעה המועצה סקר, עדכנה את המפה שלה, ובהתאם פנתה אל הקיבוץ בדרישה לתשלום עבור היטלי סלילה וביוב. הקיבוץ מחויב לשלם את החובות בגין היטלים שנצברו מבנייה פרטית, התשלום צריך לקרות בהקדם על מנת לא לצבור ריביות ופיגורים. אי לכך יש צורך לחייב את החברים והתושבים שביצעו בביתם תוספות בנייה. הקיבוץ לא יישא בתשלומי היטלים ואגרות בנייה עבור בנייה פרטית. בשבועות הקרובים נעביר לחברים ותושבים שביצעו בנייה פרטית)עם או בלי אישור הקיבוץ( מכתבים פרטניים עם דרישת תשלום, ובנוסף נספח המפרט את נתוני גודל המבנה טרם תוספת הבנייה ולאחריה. חשוב להבין שכל תוספת בנייה חייבת בהיטלים . לצערנו ברוב המקרים מדובר בסכומים גדולים. לחברים תינתן תקופת זמן של חודש מתאריך מכתב זה, לפנות למועצה האזורית כדי לברר את מהות החיוב )יש לפנות לוואסים במחלקת הגביה(. לאחר חודש, ככל שלא התקבל בקיבוץ )אלדד( שינוי בסכומים כתוצאה מפגישה במועצה, הקיבוץ יחייב את החייבים. מי שצריך מוזמן לפנות לאלדד לגבי הפרטים והחישובים. לחברים ותיקים תינתן עזרה מאלדד בטיפול מול המועצה.

יצירותיה של רחל פרידמן ביתן. יצירות נוספות בגלריות חברים יוצרים

נר זיכרון

פברואר

לאה אנגל 1942
קורט רוקוטניץ 1950
בצלאל קופלר 1956
לואיזה פוקס 1964
הינדה שטרנברג 1964
הינדה פורמן 1965
אשר וינשטיין 1970
סטלה וינר 1971
לאה שרגאי 1971
חנה זלוצקי 1972
טרודה רוקוטניץ 1975
יוסף כרמון 1976
דב קמינסקי 1977
מרים לורנץ 1979
נח אשוח1980
הילה חפר 1984
שושנה ורדי 1987
קלמן שמש 1987
טיבי זאב שחר 1989
זיגי אשכנזי 1990
דוד הונזו בן שלום 1990
עזה טסקר 1991
חוה כרמי 1991
גידי לם 1991
חנה מנבר 1992
זכריה וינר 1993
יעקב יבין 1993
דבורה דרך 1994
ערה ירושה היימס 1994
יונה גורן 1995
אסתר גיל 1999
מזל הדר 1999
אסתר חיים 2002
חוה קמינסקי 2002
שרה שרון 2003
מוניקה אלוש 2006
רות בן שלום 2006
ישראל גלר 2006
מאיר גבריאלי 2008
יאיר נהרי 2009
סימה הקש 2012
דוד ויקר 2013
שרה יבין 2013
ניר גורן 2014
דינה רמג׳ 2014
אלישבע ליגטי 2015
עדינה ליכטנר 2015
טניה גורן 2016
פוריה בירן 2020
נעמי אברהמי 2021
דיויד רגוסין 2021

יהי זכרם ברוך