יצירותיה של רחל פרידמן ביתן. יצירות נוספות בגלריות חברים יוצרים

לחיילים שלנו בהוקרה

חדשות מהארץ ומהעולם

נר זיכרון

יולי

יוסף רוזנבאום 1948
יוסף שנפר 1955
רחל פיקנזון 1963
נתן ארונדה 1967
שרה מנדל 1970
תמר בלאו 1971
סימה ליברמן 1972
ג׳רי יעקב עפיר 1972
דורה שפי 1974
רותי מנור 1976
בנימין היימס 1980
שמעון יוגב 1980
צבי ליגטי 1981
אידה כס 1983
יושקו מאירי 1984
צבי מנדל 1990
שלמה שוורצברג 1990
יצחק אגמי 1990

ציפורה לובל 1993
עדה הגרי 1999
דוד וולף 2000
רותי לדרר 2000
אפרים הדר 2001
אברהם ורדי 2001
חדווה שטרן 2001
סיטה אריאלי 2002
אשר טהל 2004
לוטה חיים 2007
איציק משי 2007
אפרים פרידמן 2009
תמי גורן קידר 2014
סמדר ארבל 2016
עומר הגרי 2018
גינה שחר 2018
אלדד גיל 2020