מפרגנים

חברים ותושבים יקרים,

מה יותר טבעי מאשר לפרגן איש לרעהו

על כן חדדו את חרבותיכם לעטים

והרבו מילים טובות

ושילחו לפינתנו החדשה באתר 

פירגונים מהלב