נזכור את חברינו ובנינו
שנפלו במערכות ישראל.
ננצור זכרם בליבנו, במעשינו ובחיינו.

יוסף רוזנברג ז"ל

נפל במאבק עם הבריטים בקיבוץ
והוא בן 34.

אלי אוברלנדר ז"ל

נפל בנגב במלחמת העצמאות
והוא בן 36

יוסף רוזנבאום ז"ל

נפל בקרב על קקון במלחמת העצמאות
והוא בן 23.

דוד ליבוביץ' ז"ל

נפל בעירק אל מנשיה במלחמת העצמאות
והוא בן 21.

יוסף שנפר ז"ל

נספה בעת מילוי תפקידו
והוא בן 41.

אבי תירוש ז"ל

נפל במלחמת ששת הימים
והוא בן 31.

ישראל פולק ז"ל

נפל בפעולת כראמה במלחמת ההתשה
והוא בן 20.

יעקב (ג'רי) עפיר ז"ל

נספה בעת מילוי תפקידו
והוא בן 24.

חיים מזור ז"ל

נפל במלחמת יום הכיפורים
והוא בן 30.

יוחנן מנור ז"ל

נפל במלחמת יום הכיפורים
והוא בן 32.

אהרון זמיר ז"ל

נפל במלחמת יום הכיפורים
והוא בן 27.

ישי עוזרד ז"ל

נפל במלחמת יום הכיפורים
והוא בן 26.

ישראל דגן ז"ל

נפל במלחמת יום הכיפורים
והוא בן 24.

נעם אגמי ז"ל

נפל במלחמת יום הכיפורים
והוא בן 26.

עומר וולף ז"ל

נפל במלחמת חרבות ברזל
והוא בן 23.