הזמנת גז באמצעות "דורגז"

מוקד חירום:
03-9533533
 
נציג שירות:
1-800-35-11-22