הזמנת גז באמצעות "דורגז"

מוקד חירום:
03-9533533
 
נציג שירות:
1-800-35-11-22 

כל מי שמזמין מיכל גז , התקנה וכו' . (לא לשלם לחברת לורי גז)
לאחר ביצוע בקשתך צריך לבקש תעודת משלוח.
לאחר בדיקה החיוב יבוצע בתקציב אישי.
את תעודת המשלוח נא לשים בת.ד בניין או לשלוח למיכל כהן לווצאפ'.